A identidade colectiva en Galicia no espello bretón (séculos e XX) : unha interpretación

Identifiant

Galicia-Bretaña : olladas comparadas

Éditeur

Santiago de Compostela : Consello da Cultura Gallega

Date de création

2020

Format

p. 191-212

A d'autres versions

Type

Chapitre d'ouvrage