Construción da identidade na Bretaña de hoxe

Créateur

Identifiant

Galicia-Bretaña : olladas comparadas

Éditeur

Santiago de Compostela : Consello da Cultura Gallega

Date de création

2020

Format

p. 213-239

A d'autres versions

Type

Chapitre d'ouvrage